لوگو نوکوک

درباره نوکوک

نوکوک چیست؟

به اهمیت جمع‌آوری اطلاعات و نظرسنجی ایمان بیاورد

امروزه اهمیت جمع‌آوری داده و اطلاعات بر هیچ‌کسی پوشیده نیست، نوکوک یک اپلیکیشن نظرسنجی آنلاین است که با بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های روز نرم‌افزاری به کمک روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات بازار می‌آید و با تجزیه و تحلیل داده‌ها اطلاعات دقیق و ارزشمندی را در اختیار کاربران نهایی و تصمیم‌گیرندگان می‌گذارد تا با بینش و درک وسیع‌ نسبت به رفتار مصرف کننده برنامه‌ریزی صحیح داشته باشد وآنها را از پیمودن مسیر غلط باز دارد.

آنچه نوکوک را از سایر سامانه‌های طراحی پرسشنامه و نظرسنجی متمایز می‌کند فراهم آوردن بستری است تا بین سفارش دهنده و پاسخ دهنده در سراسر دنیا یک پل ارتباطی ایجاد کند و با طرح‌های تشویقی متنوع باعث استقبال کاربران به پاسخ دادن نظرسنجی‌ها شود.

بر خلاف روشهای سنتی از قبیل نظرسنجی‌های میدانی مبتنی بر طراحی و توزیع فرمهای نظرسنجی که درآن ممکن است صحت اطلاعات به مخاطره بیفتد، نوکوک با مکانیسم‌های پیشرفته، از هر گونه دوباره‌کاری، پاسخ‌گویی غلط و جامعه‌ی هدف غیر مرتبط جلوگیری می‌کند و این امکان را فراهم می‌سازد تا فقط داده‌ها و اطلاعاتی را جمع آوری و تحلیل کنیم که با استانداردهای تعریف شده مطابقت داشته باشد.

جمع آوری اطلاعات
درباره نوکوک
نوکوک چیست؟

اطلاعات را جمع آوری کنید تا شناخت بهتری پیدا کنید

به راحتی در  نوکوک نظرسنجی آنلاین، آزمون یا پرسشنامه‌‌های متنوع را برای هر مخاطبی ایجاد کنید.

از طریق پیوند وب، ایمیل، پیامک و رسانه های اجتماعی نظرسنجی و پرسشنامه‌ها را منتشر و داده‌های خام را جمع آوری کنید. نتایج خود را با استفاده از گزارشات متنوع آماری و نمودارهای گرافیکی تجزیه و تحلیل کنید. داده های خود را با برنامه‌ها و دیدگاه‌هایتان ادغام کنید تا به “شناخت” بهتری دست پیدا کنید.

بر خلاف روشهای سنتی از قبیل نظرسنجی‌های میدانی مبتنی بر طراحی و توزیع فرمهای نظرسنجی که درآن ممکن است صحت اطلاعات به مخاطره بیفتد، نوکوک با مکانیسم‌های پیشرفته، از هر گونه دوباره‌کاری، پاسخ‌گویی غلط و جامعه‌ی هدف غیر مرتبط جلوگیری می‌کند و این امکان را فراهم می‌سازد تا فقط داده‌ها و اطلاعاتی را جمع آوری و تحلیل کنیم که با استانداردهای تعریف شده مطابقت داشته باشد.

نوکوک چیست؟

تصمیم بگیرید!

اطلاعات نقش حیاتی در تصمیم گیری ایفا می کند. حتی برای تصمیم گیری های بسیار ساده، به اطلاعات نیاز داریم. برای درک نقشی که اطلاعات در تصمیم‌گیری ایفا می کند، باید اهدافمان را به درستی مشخص کنیم

بر خلاف روشهای سنتی از قبیل نظرسنجی‌های میدانی مبتنی بر طراحی و توزیع فرمهای نظرسنجی که درآن ممکن است صحت اطلاعات به مخاطره بیفتد، نوکوک با مکانیسم‌های پیشرفته، از هر گونه دوباره‌کاری، پاسخ‌گویی غلط و جامعه‌ی هدف غیر مرتبط جلوگیری می‌کند و این امکان را فراهم می‌سازد تا فقط داده‌ها و اطلاعاتی را جمع آوری و تحلیل کنیم که با استانداردهای تعریف شده مطابقت داشته باشد.

انتخاب درست با نظرسنجی آنلاین